Biblioteka > "Decydujmy razem" > Zielona Księga...

Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej

2014-01-22 Propozycje wypracowane przez partnerstwo projektu "Decydujmy razem"
Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej

Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej powstała w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem”. W Księdze zawarto propozycje i warianty konstrukcji ogólnopolskiego systemu wsparcia partycypacji publicznej, wypracowane na podstawie ustaleń dokonywanych przez przedstawicieli Partnerów zaangażowanych w projekt na licznych spotkaniach, seminariach i warsztatach.

Ważnym punktem wyjścia tych ustaleń były wnioski z przeprowadzonej w projekcie diagnozy funkcjonowania partycypacji publicznej.

Budowanie niektórych elementów systemu rozpoczęło się wraz z uruchomieniem projektu „Decydujmy razem”, którego celem jest wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. W ramach projektu powstała między innymi grupa wyszkolonych i posiadających doświadczenie praktyczne animatorów partycypacji publicznej; stworzono i przetestowano metody wdrażania partycypacji publicznej w samorządach lokalnych; opracowano poradnik, jak te metody stosować w praktyce; stworzono narzędzie do monitorowania (i samooceny) poziomu partycypacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego (licznik partycypacji).

Zadaniem, które stawia sobie partnerstwo, jest stworzenie gotowego do wdrożenia systemu wsparcia partycypacji publicznej, który będzie opierał się na różnorodnych dostępnych zasobach, wykorzystując jednocześnie dorobek wypracowany w projekcie. Chodzi przy tym o to, aby dorobek ten w sposób trwały mógł służyć podnoszeniu poziomu współuczestnictwa obywateli w decydowaniu o sprawach publicznych na poziomie lokalnym.

Zielona Księga jest z definicji dokumentem, który wskazuje możliwe sposoby rozwiązania wybranego problemu polityki publicznej oraz związane z nimi dylematy w celu poddania ich pod dyskusję publiczną. Zatem niniejszy materiał należy traktować jako punkt wyjścia do szerokiej debaty nad docelowym kształtem systemu wsparcia partycypacji publicznej w Polsce i sposobami jego wdrożenia, do której zapraszamy wszystkich interesariuszy: urzędników, samorządowców, organizacje pozarządowe, lokalnych aktywistów, mieszkańców, podmioty zajmujące się edukacją...

Dobre zaprojektowanie systemu wymaga starannego zmapowania wszelkich istotnych zasobów, które mogą być użyteczne we wspieraniu partycypacji publicznej. Dorobek projektu „Decydujmy razem” stanowi tylko ich część. W Polsce jest wielu innych aktywnych aktorów, funkcjonują różne inicjatywy, które powinny być brane pod uwagę. Stąd też liczymy na to, że uczestnicy debaty dostarczą w tym zakresie przydatnych informacji. Wyniki tej debaty będą pomocne w stworzeniu Białej Księgi wsparcia partycypacji publicznej, w której zostaną zawarte rekomendacje wdrożeniowe.

Wszelkie uwagi, pomysły i sugestie odnoszące się do przedstawionych w Zielonej Księdze propozycji prosimy kierowac na adres: partycypacja@isp.org.pl

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej. Ponadto, kontaktując się z Fundacją "Fundusz Współpracy": kontakt(at)decydujmyrazem.pl można otrzymać bezpłatną wersję papierową.

Pobierz | lub skontaktuj się by otrzymać bezpłatny egzemplarz: kontakt@decydujmyrazem.pl 

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: