Uczestnicy > Wydarzenia > Samorząd Powiatu...

Samorząd Powiatu Żarskiego decyduje razem z mieszkańcami

Samorząd Powiatu Żarskiego przystępując do projektu "Decydujmy razem" wybrał do realizacji politykę zrównoważonego rozwoju. Powołany w tym celu Zespół Partycypacyjny zaktualizuje "Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2013-2020”.  

25 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu, w którego skład weszli przedstawiciele starostwa, gmin, jednostek pomocniczych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu powiatu i mieć wpływ na jego sprawy. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 28 osób.

Pierwszym zadaniem Zespołu była próba diagnozy powiatu oraz analiza ankiet badających jakość życia wśród mieszkańców powiatu - ankiety rozprowadzono po spotkaniu rekrutacyjnym do Zespołu. Do tej pory są jeszcze dostępne na stronie internetowej powiatu. Zespół przygotował definicję powiatu oraz określił główne problemy i bariery hamujące rozwój powiatu w czterech ładach zrównoważonego rozwoju (społecznym, gospodarczym, instytucjonalno-politycznym, środowiskowo-przestrzennym).

Po zakończeniu Pilotażu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia m.in. powiatu żarskiego opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.Starostwo realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w powiecie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej Mariola Kowalska. W sprawach organizacyjnych  -  koordynator Olaf Napiórkowski pod numerem telefonu (68) 479-06-35

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: