Uczestnicy > Wydarzenia > Rewitalizacja parku w...

Rewitalizacja parku w gminie Trzemeszno

Gmina Trzemeszno jako jedna z czterech samorządów województwa wielkopolskiego uczestniczy w projekcie "Decydujmy razem" i realizuje ścieżkę metodyczną FRDL. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców powołany tam Zespół Partycypacyjny pracuje nad „Programem Aktywności Lokalnej”. 4 X 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu.

Spotkanie rozpoczęło się wizją lokalną w wieży ciśnień, gdzie oceniano możliwość utworzenia tam punktu widokowego dla osób zwiedzających. Następnie Zespół udał się do Parku „Baba”, którego rewitalizacja, według mieszkańców gminy biorących udział w przeprowadzanej ankiecie, znalazła się na pierwszym miejscu wśród zaproponowanych zadań.

Następnie Zespół przeniósł się do sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy, gdzie kontynuowano spotkanie, podczas którego wypracowano zgodnie z sugestiami mieszkańców następujące cele do projektu programu:

I. KULTURA
- REWITALIZACJA PARKU BABA
- UTWORZENIE GMINNEGO MUZEUM REGIONALNEGO
- UTWORZENIE PUNKTU WIDOKOWEGO NA WIEŻY CIŚNIEŃ,

II. WYPOCZYNEK
- WYKONANIE ALEJKI SPACEROWEJ WOKÓŁ JEZIORA
  KOŚCIELNEGO  
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY POMOŚCIE NA JEZIORZE POPIELEWSKIM 

III. INTEGRACJA
- UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ,
- UTWORZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ, 

IV. INFORMACJA
- TABLICE INFORMACYJNE NA TERENIE MIASTA I GMINY,
- DOSTĘP DO INFORMACJI,
- KONSULTACJE,
- PUNKT INFORMACYJNY W URZĘDZIE

Na kolejnym spotkaniu Zespołu Partycypacyjnego zostanie opracowany projekt „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Trzemeszno”, który zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Trzemesznie.      

Foto: Joanna Stejakowska, Koordynator Projektu
Animator Projektu: Eleonora Mądra

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: