Uczestnicy > Wydarzenia > Powiat wołomiński...

Powiat wołomiński promuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych

W kolejnym spotkaniu grupy roboczej opracowującej Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych powiatu wołomińskiego uczestniczyli przedstawiciele Starostwa oraz wielu instytucji i organizacji. Powiat Wołomiński przystąpił do projektu „Decydujmy Razem” w ramach subregionu "Cud nad Wisłą".

Animator partycypacji publicznej z ramienia Starostwa Powiatowego, Rafał Grześkiewicz, przedstawił zgromadzonym wstępną wersję „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych”. Przypomniał jego cele oraz omówił już zrealizowane zadania. Uczestnicy spotkania pracowali nad treścią tego dokumentu strategicznego, na bieżąco zgłaszali swe uwagi. Omówiono także dostępne dane statystyczne dot. osób niepełnosprawnych oraz pracowano nad uszczegółowieniem harmonogramu realizacji działań w ramach Programu.

W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Konrad Rytel, pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Rady ds. osób niepełnosprawnych, Powiatowej Rady Zatrudnienia, Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Terapii Dzieci z Wadami słuchu oraz organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie „Usłyszeć świat”, Stowarzyszenie „Empatia”, Fundacji „Arka”.

Kolejne zebranie grupy roboczej pracującej nad Powiatowym Programem Promocji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych już wkrótce.

tekst: Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa wołomińskiego
źródło: www.powiat-wolominski.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: