Uczestnicy > Wydarzenia > Gniewskie Forum...

Gniewskie Forum Organizacji Pozarządowych

17 maja br. odbyło się Gniewskie Forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu "Decydujmy razem" udział wzięło blisko 60 osób. Podczas spotkania  konsultowany był Wieloletni Program Współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2015, dokument wyznaczający kierunki i ramy współpracy samorządu gminy i gniewskich organizacji pozarządowych na najbliższe lata oraz przedstawiona została dotychczasowa działalność Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych (GROP) – reprezentacji wszystkich organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Gniew.

Odbyły się również wybory do nowej Rady. W pierwszym głosowaniu wybranych zostało 9 z 10 członków organizacji. Aby objąć ostatnie stanowisko w radzie potrzebna była dogrywka, ponieważ aż sześć osób uzyskało taki sam wynik. Obecnie GROP tworzą: Krzysztof Urban, Dorota Cybura, ks. Andrzej Ossowski, Dariusz Pliszka, Danuta Zgubieńska, Agnieszka Piecuch, Maria Kamrowska, Tadeusz Kordecki, Aleksander Kirszensztaein i Rafał Kwiatkowski. Forum poprowadził Jerzy Boczoń, dyrektor Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku.

Urząd Miasta i Gminy Gniew należący do Subregionu Nadwiślańskiego, w ramach realizacji projektu, pracuje w wybranym obszarze polityki publicznej: integracja społeczna. Powołany w tym celu Zespół zadaniowy ds. partycypacji wraz z uczestnikami grupy roboczej, reprezentującej społeczność lokalną przygotowują „Wieloletni program współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2015”. W roku 2012 nastąpi faza wdrożeniowa, a w roku 2013 rozpocznie się społeczna ewaluacja wdrażanych rozwiązań partycypacyjnych.

Urząd realizuje ścieżkę metodyczną CAL. Bliższych informacji o realizowanym projekcie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej – Paulina Raińska, e-mail: nowiny@gniew.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: