Uczestnicy > Ścieżki metodyczne

Ścieżki metodyczne

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska (FPdŚ) oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), współpracując z samorządami gminnymi i powiatowymi realizują dwie różne ścieżki metodyczne, które pozwolą na praktyczne przetestowane różnych modeli wdrażania partycypacji publicznej:

- ścieżka indywidualna realizowana przez FRDL to laboratoria wdrażania partycypacji publicznej
- ścieżka subregionalna realizowana przez CAL i FPdŚ to laboratoria animacji społecznej

Laboratoria wdrażania partycypacji publicznej

W ramach laboratoriów wybranych zostało 60 jednostek samorządu terytorialnego, które oddelegowały do pracy animatorów oraz koordynatorów gminnych i powiatowych. Każdy animator został przeszkolony do pracy w zespołach partycypacyjnych.

Zadaniem samorządów uczestniczących w projekcie jest powołanie zespołów, których pracę merytorycznie wspierają doradcy FRDL, a nadzorują koordynatorzy regionalni. Zespoły pracują nad wybranym dokumentem – strategią albo programem dla swojej gminy czy powiatu.

Każdy z opracowanych dokumentów w końcowym etapie zostaje poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedstawione Radzie Gminy/Powiatu w formie projektu uchwały. Po uchwaleniu dokumentów członkowie zespołu partycypacyjnego dalej spotykają się w celu monitorowania wdrażania oraz wsparcia wypracowanej wspólnie strategii lub programu.

Laboratorium Animacji Społecznej (LAS)

Jest to ścieżka subregionalna realizowana przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, przy współpracy z FPdŚ.

Laboratorium wspiera i stymuluje partycypację publiczną na poziomie ponadlokalnym – czyli właśnie subregionalnym.

Do projektu przystąpiło 40 gmin i 8 powiatów, wchodzących w skład 8 subregionów. Liderzy samorządów wyznaczyli animatorów partycypacji, którzy odpowiadają za przeprowadzenie warsztatów tworzenia programu w ramach jednej z czterech polityk. Przeszkoleni animatorzy powołali w swoich gminach i powiatach zespoły zadaniowe ds. partycypacji, określili politykę publiczną, którą będą wdrażać, oraz wybrali uczestników grupy roboczej, reprezentującej społeczność lokalną podczas organizowanych warsztatów.

Dowiedz się więcej nt. LAS!

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: