Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W RAMACH PORTALU DECYDUJMY RAZEM ADMINISTROWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ FUNDUSZ WSPÓŁPRACY:

Fundacja Fundusz Współpracy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników portalu decydujmyrazem.pl. Gromadzone, w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem. Dane statystyczne dotyczące ilości odwiedzin są gromadzone przez administratora portalu. Dostęp do danych statystycznych poza Fundacją Fundusz Współpracy ma również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako lider projektu „Decydujmy razem”.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego portalu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, jednak jedynie w przypadku zapytań kierowanych za pośrednictwem google.

Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta, identyfikację realizowaną przez protokoły HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości portalu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające portal.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę portalu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną www.decydujmyrazem.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Portal decydujmyrazem.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu "Decydujmy razem", której administratorem jest Fundacja Fundusz Współpracy.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: