Uczestnicy > Wydarzenia > Gmina Czyże zaprasza...

Gmina Czyże zaprasza turystów

Rada Gminy Czyże przyjęła program rozwoju turystyki opracowany wspólnie ze społecznością lokalną w ramach projektu "Decydujmy razem". Program przewiduje zagospodarowanie rzeki Łoknica.

Praca nad „Programem Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji w Gminie Czyże na lata 2011-2016” trwała od czerwca 2011 r. do marca 2012 r. Pracowały nad nim 33 osoby spotykając się raz w miesiącu. 
Do grupy pracującej nad programem weszli przedstawiciele 18 sołectw zarówno sołtysi jak i radni Gminy Czyże, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy oraz przedstawiciele samorządu - Wójt gminy, pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (GOK, GOPS). Dla większości z nich to była pierwsza tego typu inicjatywa jednak osoby te są przedstawicielami swoich sołectw i każdy z nich wniósł coś ważnego od siebie do naszego programu, który będzie realizowany dla dobra społeczności lokalnej. 

Zdecydowaliśmy się na realizację polityki zrównoważonego rozwoju i pracę nad rozwojem turystyki ponieważ ten obszar w Gminie pomimo dużego potencjału w postaci bogactwa tradycji, zwyczajów, architektury drewnianej, archeologicznej, sakralnej, wysokich walorów krajobrazowych i kulturowych pozostawał wciąż niezagospodarowany – mówi Eugenia Kondraciuk, animatorka partycypacji w Gminie Czyże – Wdrożenie programu wpłynie znacząco na poprawę warunków życia, wypoczynku mieszkańców i całego regionu, przyczyni się do powstania większej liczby gospodarstw agroturystycznych na terenie Gminy jak również przełoży się na wzrost liczby gości, turystów nas odwiedzających. 

 
Najważniejsze postanowienia opracowanego Programu to: 

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Czyże poprzez budowę zbiornika wodnego 

- Rozbudowa bazy wypoczynkowej (noclegi, gastronomia) 

- Poprawa warunków życia mieszkańców 


Celami szczegółowymi są:
1. Renowacja obiektów turystycznych.
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw związanych z agroturystyką i produkcją produktów regionalnych.
3. Zachowanie kultu, regionalnego języka i wiary.
4. Pobudzenie społeczności lokalnych do tworzenia Stowarzyszeń (Kół Gospodyń Wiejskich).
5. Promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku gminy.
6. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej.
7. Wydłużenie sezonu turystycznego.
8. Upowszechnianie wielokulturowości regionu. 
9. Ułatwienia komunikacyjne. 

Celem wszystkich działań władz samorządowych Gminy Czyże jest zrównoważony rozwój gminy z poszanowaniem otaczającego go środowiska i z zachowaniem panującego krajobrazu.

Urząd Gminy Czyże realizuje ścieżkę metodyczną CAL. Bliższych informacji o realizowanym projekcie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej – Eugenia Kondraciuk, e-mail: gopsczyze@wp.pl

galeria

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: