Urząd Gminy Czyże (Subregion Puszczy Białowieskiej)

adres: Czyże, Czyże
email: gopsczyze@wp.pl

Gmina Czyże należąca do Subregionu Puszczy Białowieskiej, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, pracuje w wybranym obszarze polityki publicznej: zrównoważony rozwój. Powołany w tym celu Zespół zadaniowy ds. partycypacji wraz z uczestnikami grupy roboczej, reprezentującej społeczność lokalną opracował Program Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji w Gminie Czyże na lata 2011 – 2016

W roku 2012 nastąpiła faza wdrożeniowa programu, a w roku 2013 rozpocznie się społeczna ewaluacja wdrażanych rozwiązań partycypacyjnych. Po zakończeniu pilotażu, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wykorzystując doświadczenia m.in. Gminy Czyże opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju. 

Urząd Gminy Czyże realizuje ścieżkę metodyczną CAL. Bliższych informacji o realizowanym projekcie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej – Eugenia Kondraciuk, e-mail: gopsczyze@wp.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: