Urząd Gminy Błędów

adres: Błędów , Błędów
email: adamskijacek1@wp.pl
telefon: 48 668 01 33

Gmina Błędów, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, opracowała Diagnozę uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów, konieczną do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zakresem sfery budowy społeczeństwa obywatelskiego, problemów gospodarczych oraz zagadnień związanych z infrastrukturą.

W tym celu powołany został Zespół Partycypacyjny składający się z grupy liderów społecznych, pochodzących z różnych środowisk oraz ugrupowań m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy, radnych i pracowników Urzędu Gminy, czyli osób, które pragną uczestniczyć w sposób bezpośredni w życiu gminy i mieć wpływ na jej sprawy.

Końcowym efektem prac Zespołu, był przedłożony Radzie Gminy w formie projektu uchwały, szczegółowy Program.

Urząd Gminy Błędów realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Bliższych informacji o projekcie realizowanym w Błędowie udziela Animator Partycypacji Publicznej Jacek Adamski, pod numerem telefonu 48 668 01 33.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: