O projekcie > Wiadomości > Przedsiębiorczy...

Przedsiębiorczy Dzierżoniów

2012-08-02
Od 2011 roku Dzierżoniów znajduje się w elitarnym gronie 108 gmin i powiatów, biorących udział w pilotażowym projekcie „Decydujmy Razem” poświęconemu partycypacji publicznej. Doświadczenia z zagranicy pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” jest aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy.

Uczestnicy projektu mają możliwość testowania modeli partycypacji publicznej w wybranym przez siebie obszarze: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości lub zrównoważonego rozwoju. Dzierżoniów wybrał przedsiębiorczość. To ona stanowi priorytet w rozwoju miasta. Efekt już jest. Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Jego cel strategiczny to wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej, a plany są szerokie: wymiana doświadczeń biznesowych, budowa parku przemysłowego, szkolenia, praktyki, staże a także rozwój regionu, czyli stworzenie interaktywnej mapy gospodarczej powiatu, aktywowanie bazy dla sportów zimowych, budowa nowych ścieżek rowerowych oraz uruchomienie atrakcji turystycznych: rowerów kolejowych czy rozwoju turystycznego Gór Sowich.

Teraz czas na realizację. Specjalnie powołany zespół będzie monitorował postępy prac.

Po to, by zachęcać Polaków do podobnych działań i aby rozpowszechniać przykłady ciekawych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich Prezydent RP ustanowił Nagrodę Obywatelską.

Na stronie prezydenckiej działa także Witryna Obywatelska. To miejsce gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk działań obywatelskich.

Partnerem Witryny Obywatelskiej jest projekt „Decydujmy razem”. Znajdziemy tam także dobre praktyki zgłoszone już przez dwie gminy biorące udział w projekcie. Jedną z nich jest właśnie Dzierżoniów, druga to Barlinek – obydwie gminy wybrały politykę rozwoju przedsiębiorczości.

Na Witrynę cały czas można zgłaszać prace konkursowe m.in.: nowatorskie formy demokracji lokalnej, oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi, formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju a także opisy działań na rzecz realizacji zadań publicznych lub dobra wspólnego podjętych wraz z oceną ich efektów.

Realizatorzy projektu „Decydujmy razem” zachęcają mieszkańców gmin i powiatów, liderów społecznych, organizacje obywatelskie oraz jednostki samorządowe do zgłaszania swoich działań na Witrynę.

Regulaminy Nagrody i Witryny Obywatelskiej dostępne są na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska.
Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: