Urząd Miasta Dzierżoniów

adres: Rynek 1, Dzierżoniów
email: mkrupska@um.dzierzoniow.pl

Miasto Dzierżoniów, przystępując do projektu „Decydujmy razem”, wybrało politykę przedsiębiorczości, w ramach której opracowany został Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2020.  

Aby zachęcić mieszkańców do udziału w projekcie przeprowadzono szereg działań rekrutacyjnych - umieszczono informacje o projekcie w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Dzierżoniów. Rozwieszono także plakaty na terenie miasta  oraz wysłano kilkadziesiąt zaproszeń do przedsiębiorców, radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz wielu innych instytucji wspierających przedsiębiorczość. W wyniku tych działań wyłoniono Zespół Partycypacyjny, którego celem było wypracowanie Programu.

Praca nad dokumentem trwała 9 miesięcy - od kwietnia do listopada 2011 roku.
Zespół składał się z 24 osób. W pracach nad dokumentem aktywnie pracowało 15 członków zespołu. Do pracy nad dokumentem zostały także zaproszone szkoły średnie oraz gimnazjalne z terenu Dzierżoniowa. Uczniowie wzięli udział w konkursie na logo dla Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Wpłynęło 51 prac z 3 dzierżoniowskich szkół. W ramach prac zespołu miało miejsce 11 spotkań - 5 głównych spotkań całego zespołu (oficjalne spotkania), 2 spotkania robocze całego zespołu, 4 spotkania robocze zespołów roboczych (zespół został podzielony na 4 mniejsze grupy robocze, które opracowywały wybrany przez siebie cel).
   
Zostały opracowane i przeprowadzone dwie ankiety:
Ankieta oceniająca klimat dla przedsiębiorczości w Dzierżoniowie - zebrano 77 ankiet;
Ankieta skierowana do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - zebrano 64 ankiety.

Przeprowadzone zostały konsultacje celów i zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa podczas:
- Dzierżoniowskich Prezentacji 2011 - zebrano 203 ankiety konsultacyjne;
- Warsztatów konsultacyjnych z przedsiębiorcami (uczestniczyło 40 przedsiębiorców).

Po zakończeniu Pilotażu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia m.in. Dzierżoniowa opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Urząd Miasta Dzierżoniów realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w Dzierżoniowie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej Małgorzata Krupska. W sprawach organizacyjnych  -  koordynatorka Danuta Minkina pod numerem telefonu (74) 645 03 84.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: