Biblioteka > "Decydujmy razem" > Planowanie rozwoju...

Planowanie rozwoju lokalnego z udziałem społeczności. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu "Decydujmy razem"

2014-07-05
Planowanie rozwoju lokalnego z udziałem społeczności. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu

Celem poradnika, opartego na unikalnych doświadczeniach projektu systemowego "Decydujmy razem" (realizowanego w latach 2009-2014), jest zapewnienie przepisu na sukces w planowaniu wspólnoty lokalnej przez władzę i obywateli - czyli planowania partycypacyjnego. Poradnik nasz adresujemy do wszystkich osób i środowisk zainteresowanych partycypacją publiczną i planowaniem partycypacyjnym: urzędników samorządowych różnego szczebla, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów  społecznych, aktywnych mieszkanek i mieszkańców.

Chociaż demokracja i samorządność rozwija się w Polsce już od ponad 20 lat, społeczności lokalne w Polsce wciąż zmagają się z niedostatecznym poczuciem obywatelskiej odpowiedzialności. Projekt "Decydujmy razem" skłaniał jego uczestników i uczestniczki do odpowiedzialności nie tylko za zgłaszane pomysły, ale też za ich wdrażanie. Największy sukces projekt odniósł tam, gdzie odpowiedzialność mieszkańców okazała się stabilna, długofalowa i sięgała także etapu wdrożenia i monitoringu zaplanowanych wspólnie działań.

Planowanie strategiczne jest nieodzowną częścią zarządzania strategicznego, które jest codziennym wyzwaniem dla jednostek samorządu każdego szczebla. Prócz planowania, inne elementy zarządzania strategicznego to, między innymi, budowanie partnerstw, budżetowanie i analiza finansowa, wdrażanie, zarządzanie ryzykiem, monitoring i ewaluacja. Wszystkie te elementy zarządzania strategicznego były  testowane w projekcie "Decydujmy razem", dlatego tak cenne są doświadczenia płynące z jego realizacji  na przestrzeni tych kilku lat. Dzielimy się nimi z Państwem w niniejszej publikacji.

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: