Biblioteka > "Decydujmy razem" > Partycypacja...

Partycypacja publiczna dzieci. Analizy i opinie 4/2013

2013-05-20
Partycypacja publiczna dzieci. Analizy i opinie 4/2013

Prawo dzieci do partycypacji – wyrażania własnych opinii i bycia wysłuchanym – zawarte jest w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka; możliwość jego realizacji niesie ze sobą wiele korzyści, nie tylko dla samych dzieci, ale również dla społeczności lokalnej. Jej istotnym elementem jest szeroko rozumiana edukacja obywatelska. Projekty publicznej partycypacji dzieci napotykają jednak wiele barier, a idea partycypacji publicznej dzieci wciąż nie znajduje wystarczającego odzwierciedlenia w dokumentach strategicznych określających zadania państwa w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jak również w Narodowym Planie Działań na Rzecz Dzieci.

Do skutecznego prowadzenia projektów partycypacyjnych z udziałem dzieci niezbędne jest zrozumienie ich szczególnej sytuacji społecznej. Projekty partycypacji publicznej obok tradycyjnych narzędzi partycypacji powinny wykorzystywać także metody z obszaru animacji społecznej i kulturowej, badań społecznych czy sztuki. Partycypacja publiczna dzieci powinna być szyta na dziecięcą miarę.

Różnorodne przykłady projektów partycypacyjnych z udziałem dzieci pokazują, że może ona dotyczyć zarówno różnych obszarów życia publicznego, jak i być prowadzona różnorodnymi metodami oraz angażować dzieci w różnym stopniu. Każdorazowo jednak powinny dotyczyć one przede wszystkim spraw związanych z dziećmi i mających dla nich duże znaczenie.

To kluczowe wnioski z najnowszego opracowania powstałego w ramach projektu "Decydujmy razem". Autorka Maja Brzozowska-Brywczyńska przedstawia wnioski i rekomenduje rozwiązania dla włączania dzieci w działania partycypacyjne.

Zapraszamy do lektury.

Autorka: Maja Brzozowska-Brywczyńska

Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych 

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: