Biblioteka > "Decydujmy razem" > Animacja Życia...

Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 4 (11)/2013

2013-11-18
Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 4 (11)/2013

Termin „ewaluacja” wszedł do języka nauk społecznych stosunkowo niedawno. Niektórzy twierdzą, że wzbogacił słownictwo dotyczące zagadnień życia publicznego w okresie transformacji ustrojowej i demokratyzacji, inni, że tak naprawdę zaczął funkcjonować po akcesji do Unii Europejskiej.

Większość problemów towarzyszących tematyce ewaluacji stało się przedmiotem ożywionej dyskusji i wymiany opinii podczas seminarium, organizowanego w ramach projektu "Decydujmy razem", którego obszerny program powstał w ścisłej współpracy z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Zakładem Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, kierowanymi przez profesora Jarosława Górniaka. Ewaluacja traktowana była podczas dwudniowej debaty jako jeden z kluczowych instrumentów, którego stosowanie może przynosić wiele korzyści społecznościom lokalnym.

Najnowszy numer naszego pisma zawiera wiele interesujących artykułów, nawiązujących do problematyki omawianej na seminarium i obrazujących całe spektrum poglądów i przekonań dotyczących tematyki ewaluacji jako procesu nie tylko koncentrującego się na „technologii” działań i mechanizmach ich oceny, ale przede wszystkich na dążeniu do dokonania rzeczywistej zmiany społecznej w mikro i makroskali.

W numerze m.in.: Uspołecznienie i "uczenie się" ewaluacji, Ewaluacja w systemie edukacji, Po co Polakom aktywność społeczna, Nie wyrzucajcie książek, zakładajcie biblioteki.

Zapraszamy do lektury!

Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Realizacja: Fundacja "Fundusz Współpracy"

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: