Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Wykonywanie mandatu...

Wykonywanie mandatu radnego: wyrok WSA

Zgodnie z regulacjami zawartymi w samorządowych ustawach ustrojowych, radni pełnią rolę pośredników między mieszkańcami jednostki samorządowej a jej władzami. Tak zdefiniowana rola radnych wydaje się o tyle istotna z punktu widzenia partycypacji publicznej, że w wielu jednostkach samorządowych możliwości bezpośredniego wpływania przez mieszkańców na treść tworzonego przez władze samorządowe prawa są bardzo znikome. Statuty jednostek samorządu terytorialnego często nie przewidują możliwości występowania przez mieszkańców z inicjatywą uchwałodawczą. Mieszkańcy nierzadko mają też ograniczone możliwości zabierania głosu podczas posiedzeń organów stanowiących (lub wręcz nie mają ich w ogóle). Role konsultacyjno–opiniodawcze w samorządach są przy tym częstokroć zarezerwowane dla organizacji pozarządowych, których działalność…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: