Wpływanie organizacji społecznych na lokalne prawo: wyrok WSA

Pod koniec ubiegłego roku zapadło orzeczenie odnoszące się do interesującego w kontekście partycypacji publicznej problemu tego, jak daleko sięgają uprawnienia organizacji, jeżeli chodzi o wpływanie przez nie na treść uchwalanych przez organy samorządowe aktów prawnych. Czy organizacja może wymusić na samorządzie przyjęcie określonej regulacji? Rozstrzygnął ten problem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku wydanym 13 grudnia 2011 roku (sygn. III SAB/Lu 34/11).

Orzeczenie zapadło w sprawie wniesionej przez pewne stowarzyszenie, którego celem statutowym jest m. in. pomoc ludziom poszkodowanym i pokrzywdzonym oraz osobom biednym. Za pośrednictwem swojego przedstawiciela stowarzyszenie zwróciło się do rady miasta P. o…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: