Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > W Sejmie trwają...

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym

10 lipca bieżącego roku grupa posłów Ruchu Palikota wniosła do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ustawa, której modyfikacji chcą posłowie, została uchwalona 19 sierpnia 2011 roku i weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku. Jej podstawowym celem było zniwelowanie barier, które utrudniają osobom niesłyszącym integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie. Reguluje ona uprawnienia osób głuchych, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych, a także członków ich rodzin i osób z nimi zamieszkujących. Obowiązki z niej wynikające obciążają przede wszystkim organy administracji publicznej. Ustawa normuje między innymi kwestie związane z obsługą osób niesłyszących w urzędach; instytucje publiczne są…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: