Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Stowarzyszenie nie...

Stowarzyszenie nie zawsze może być stroną w postępowaniu

Z przepisu art. 25 § 4 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że organizacja społeczna (nawet, gdy nie ma osobowości prawnej, czyli na przykład stowarzyszenie zwyczajne), może występować jako strona przed sądami administracyjnymi, dysponując (pod pewnymi warunkami) także zdolnością procesową (czyli możliwością dokonywania czynności prawnych). Organizacje społeczne, poza tym, że same w sobie stanowią wyraz chęci aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, są też ważnym instrumentem, dzięki któremu obywatele mogą brać czynny udział w tym specyficznym obszarze, jakim jest proces podejmowania decyzji przez administrację. Udział organizacji w postępowaniach przed sądami administracyjnymi służy co do idei zapewnieniu kontroli społecznej nad postępowaniem.…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: