Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Ruch Palikota...

Ruch Palikota wykonał ruch w kierunku zmiany prawa o stowarzyszeniach

Posłowie Ruchu Palikota przesłali do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach. Na pozór zmiany są niewinne, mogą jednak wpłynąć na sposób funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych, czyli jednej z najprostszych form współdziałania obywateli.

Nie od dziś wiadomo, że ten sposób samoorganizacji obywateli i partycypacji w życiu publicznym napotyka na wiele barier. Stowarzyszenia zwykłe są słabe i nie przyczyniają się wydatnie do większego poziomu aktywności społecznej. Nie mogą np. być stroną umów, mają bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania środków na działalność, rzadko są partnerem dla administracji publicznej, itd.. Mimo wielu prób ożywienia tej formy aktywności obywatelskiej (w 2010 r.…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: