Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Referendum lokalne:...

Referendum lokalne: wyrok NSA

Referendum lokalne jest przykładem najdalej idącej formy włączania obywateli w procesy decyzyjne: „moc decyzyjna” jest w tym przypadku przekazywana bezpośrednio w ich ręce. Zgodnie z art. 2 ustawy o referendum lokalnym, w referendum mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego może wystąpić zarówno organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jak i sami mieszkańcy.…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: