Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Prawo autorskie a...

Prawo autorskie a informacja publiczna: wyrok NSA

Jednym z problemów, jakie pojawiają się w związku z zagadnieniem udostępniania obywatelom informacji publicznej, jest kolizja prawa do informacji z innymi uprawnieniami – na przykład prawem do prywatności, na które powołują się niekiedy organy odmawiając ujawnienia określonych informacji obywatelom. 12 grudnia bieżącego roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę dotyczącą odmowy udostępnienia informacji obywatelowi w oparciu o argument, że żądane przez niego dane podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego (sygnatura akt: I OSK 2149/12). Skarga, którą rozpatrzył NSA, dotyczyła następującej sytuacji: K. G. złożył do urzędu miasta wniosek o udostępnienie mu mapy cyfrowej w wersji wektorowej lub rastrowej „Kierunki rozwoju przestrzennego”…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: