Posłowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim

30 lipca bieżącego roku grupa posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość wniosła do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim. Przypomnijmy, że uchwalona w 2009 roku ustawa wprowadziła możliwość wyodrębniania w budżecie gminy środków dla sołectw, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju gminy. Jak czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, opublikowanym w lutym bieżącego roku i dotyczącym wykonywania przepisów dotyczących funduszy sołeckich, „funkcjonowanie funduszy spowodowało wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, wynikający z zaangażowania się mieszkańców sołectw w planowanie i realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu, a następnie…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: