Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Które z uchwał są...

Które z uchwał są aktami prawa miejscowego?

Rozstrzygnięcie, która z uchwał przyjmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego jest, a która nie jest aktem prawa lokalnego, ma istotne konsekwencje dla możliwości włączania się obywateli w proces jej przygotowywania i zapoznawania się z jej treścią. Ustawa o działalności pożytku publicznego przewiduje, że obowiązkowe jest poddawanie konsultacjom z organizacjami pozarządowymi (lub ich reprezentacją w postaci regionalnej lub lokalnej rady działalności pożytku publicznego) aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. Na mocy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty prawa miejscowego podlegają też obowiązkowi publikowania ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w przeciwieństwie do uchwał,…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: