Inicjatywa ustawodawcza w sprawie gminnych rad seniorów

Badania dotyczące partycypacji publicznej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowane w ramach projektu „Decydujmy razem”, jednoznacznie wskazują, że poziom zaangażowania w procesy decyzyjne jest uzależniony (między innymi) od wieku badanych. Grupami wiekowymi, w których aktywność ta jest wyraźnie niższa od pozostałych, są osoby młode (do 24. roku życia) oraz osoby powyżej 65. roku życia. Warto przy tym podkreślić, że problem wykluczenia społecznego seniorów może się nasilać: według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, osoby powyżej 65. roku życia będą stanowić blisko ¼ polskiego społeczeństwa w roku 2035. Jak na razie, lokalne działania podejmowane wobec seniorów są rozproszone i sprowadzają się przede wszystkim…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: