Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Fundusz sołecki w...

Fundusz sołecki w gminie Gostyń

Często opisujemy przykłady miast wdrażających budżety obywatelskie, ale nie należy zapominać o funduszach sołeckich, które od kilku lat wprowadzane są w gminach wiejskich. Przykładem wykorzystania funduszu sołeckiego może być gmina Gostyń, gdzie w ubiegłym roku mieszkańcy już po raz trzeci decydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. W 2013 r. fundusz sołecki w gminie Gostyń wyniósł niewiele ponad 307 tys. zł. Cele, na które mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć te środki były bardzo różnorodne. W wielu sołectwach zdecydowano się na remonty i doposażenie świetlic na łączną kwotę 95 tys. zł (co stanowiło prawie 1/3 funduszu) oraz na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na kwotę 44…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: