Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Europejska Inicjatywa...

Europejska Inicjatywa Obywatelska z polskiej perspektywy

Parlament Europejski na wniosek Komisji Europejskiej ustanowił rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Przypatrzmy się jak polski obywatel może skorzystać z jednego z narzędzi partycypacji obywatelskiej na poziomie Europy – Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO). Przypomnijmy - rozwiązanie to, wprowadzone przez traktat lizboński, umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów na poziomie unijnym. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć przynajmniej milion obywateli UE z co najmniej 7 krajów UE. Inicjatywa obywatelska może dotyczyć każdej z dziedzin, w których KE ma uprawnienia do przedkładania wniosków legislacyjnych np. zdrowia publicznego, środowiska, transportu, czy też rolnictwa. Prawo wystąpienia z inicjatywą ma komitet obywatelski, który rejestruje swoją inicjatywę…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: