Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Dostęp do informacji...

Dostęp do informacji publicznej: wyrok Sądu Najwyższego

8 listopada bieżącego roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej udostępniania personaliów osób, z którymi warszawski magistrat zawarł cztery umowy (sygnatura akt: I CSK 190/12). Ujawnienia informacji o umowach (w tym również wskazania osób, z jakimi zostały one zawarte) domagał się w 2009 roku warszawski radny Jarosław Krajewski. Odmawiając udostępnienia informacji o kontrahentach, ratusz powołał się na przepis art. 5 ust. 2 prawa do informacji publicznej, zgodnie z którym dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.  Orzeczenie wydane niedawno przez Sąd Najwyższy zakończyło długi spór sądowy, który nastąpił po odmowie…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: