Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Brak informacji...

Brak informacji publicznej: wyrok WSA

Dostęp do informacji publicznej jest punktem wyjścia dla wszelkich form partycypacji publicznej mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje, że organy administracji publicznej i oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym są zobowiązane do udostępniania obywatelom wszelkich „informacji o sprawach publicznych”. Informacje tego rodzaju podlegają udostępnieniu poprzez ich ogłaszanie Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych jednostek, umieszczanie w centralnym repozytorium informacji publicznych, przez wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (a także dostęp do materiałów dokumentujących przebieg tych posiedzeń) oraz na wniosek obywatela (w przypadku informacji, które nie podlegają udostępnieniu w…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: