Plan Rozwoju Lokalnego a partycypacja

Plan Rozwoju Lokalnego wielu gminnym włodarzom spędza sen z powiek i to nie z powodu problemów przy jego opracowaniu. Niepokoi wymagana partycypacja społeczna. Niestety, tylko dwie gminy na dziesięć decydują się na prawdziwy udział społeczności w tworzeniu PRL.

W pozostałych przypadkach partycypacja społeczna polega na udostępnieniu obywatelom opracowanego dokumentu do wglądu w celu zapoznania się oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Oczywiście w żadnym urzędzie gminy nikt nie przyznaje się publicznie do lęku przed opinią mieszkańców, ale moje obserwacje mówią co innego...

Czytaj artykuł Lidii Piestrzyńskiej na: wspolnota.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: