Partycypacja społeczna osób niewidomych i słabowidzących

Kilkanaście lat po wprowadzeniu reformy samorządowej, mającej uspołecznić proces podejmowania decyzji o charakterze publicznym, szczególną popularność zyskały nad Wisłą działania partycypacje.

Testowaniu poddane zostają dziesiątki narzędzi, za pomocą których mieszkańcy otrzymują możliwość współdecydowania o sprawach swojego najbliższego otoczenia: miasta wdrażają budżety partycypacyjne, wsie - fundusze sołeckie, a konsultacje społeczne prowadzi się z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, poszukując ich najbardziej efektywnego modelu. Słowo partycypacja jest odmieniane przez wszystkie przypadki już nie tylko przez organizacje społeczne i media. Coraz częściej pada z ust polityków i przedstawicieli samorządów, którzy zdają się powoli dostrzegać korzyści płynące z włączania obywateli w mechanizm decyzyjny. Nie wszyscy mogą jednak korzystać z boomu partycypacji.

czytaj więcej: portalsamorzadowy.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: