O projekcie > Media o nas > Niezaangażowani -...

Niezaangażowani - Raport o partycypacji - jest dobrze ale mogłoby być lepiej (Tygodnik Przegląd, wyd. 5/2013)

Problematyki partycypacji nie wyczerpuje pokazywanie prymusów. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to wygląda w kraju. Tego dotyczy raport "Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji w Polsce" przygotowany w ramach projekt "Decydujmy razem". Opublikowane w raporcie wyniki potwierdzają niektóre przeświadczenia, ale zaprzeczają innym rozpowszechnionym poglądom dotyczącym społeczeństwa obywatelskiego i warunków jego funkcjonowania.

Z badań wynika, że tylko 10% mieszkańców bierze udział w konsultacjach społecznych - Do najważniejszych powodów nieangażowania się Polaków w konsultacje należy brak informacji o organizowanym procesie, niesprzyjająca forma konsultacji, które często odbywają się np. w godzinach pracy, czy zbyt krótki czas przewidziany na zgłaszanie uwag - tłumaczy Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy i dodaje: - Wpływ ma też często negatywny stosunek władz do prowadzenia konsultacji i niedocenianie wkładu obywateli w jakość podejmowanych decyzji. 

Cały tekst dostępny w drukowanym wydaniu "Przeglądu".str,49

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: