Partycypacja > Dobre Praktyki > Mapa > Społeczna Strategia...

Społeczna Strategia Warszawy

temat:

inspiracja

data:

2007-01-01 - 2008-01-01

miejsce:

Plac Bankowy 3/5, Warszawa 00-251

Dobrze pomyślana partycypacja zmienia na plus sposób działania urzędów samorządowych − otwarcie na opinie z zewnątrz jest dobrym ćwiczeniem na elastyczność procedur komunikacyjnych i decyzyjnych wewnątrz istniejących struktur. Tworzenie Społecznej Strategii Warszawy uwypukliło rolę lidera podejmowanych działań, szczególnie w kontekście zastanych, utartych procedur administracyjnych krępujących swobodę i rozmach planowania strategicznego – niezależnie od rodzaju czy wielkości jednostki samorządu.

Chcesz wiedzieć więcej? Opis pełnego procesu i wykorzystanych narzędzi znajduje się w Bazie dobrych praktyk partycypacji - Społeczna Strategia Warszawy (link)

Zachęcamy do korzystania i inspirowania się!   

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: