O projekcie > Wiadomości > Zapraszamy na...

Zapraszamy na Seminarium

2014-02-26

Co przesądza o tym, że udaje się zaktywizować osoby bezrobotne? Co dla przedsiębiorców, którzy poszukują odpowiednich pracowników, jest decydującym czynnikiem ich zatrudnienia? W jakich wymiarach społeczność lokalna może kształtować politykę rynku pracy? W dniach 20 i 21 marca br. zapraszamy do Poznania, gdzie będziemy debatować o polityce rynku pracy w wymiarze partycypacyjnym. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Decydujmy razem”.

W ostatnim czasie rządzący podejmują działania, których celem jest uzyskanie lepszych rezultatów w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i zaspokajania potrzeb przedsiębiorców. Podejmowana jest próba przeformatowania części parametrów określających funkcjonowanie polityki rynku pracy. Dotyka to głównie publiczne służby zatrudnienia. Kształtowana jest dla nich nowa struktura bodźców i punktów odniesienia. Planowane jest szersze niż dotychczas zaangażowanie podmiotów prywatnych i społecznych w wykonywanie działań aktywizacyjnych. Rodzi się zatem pytanie o szanse i zagrożenia, które wyłaniają się z logiki projektowanej interwencji. Wyłania się także kwestia struktury ryzyk, które mogą wyniknąć z niej, a które mogą zagrozić osiągnięciu planowanych celów.    

Dlatego właśnie podejmujemy temat. XVI seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych, które tym razem organizujemy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, będzie okazją do przedstawienia wiązek najważniejszych problemów, dylematów, celów działań publicznych w obrębie polityki rynku pracy. Szczególny nacisk położymy na zagadnienia dotyczące kwestii partycypacji w kształtowaniu tej polityki, czyli pewnych form uspołeczniania, tworzenia rozwiązań, które byłyby dopasowane do adresatów tej polityki.

Wśród zaproszonych prelegentów m.in.: Janusz Moszumański, prezydent Fundacji Edukacji Obywatelskiej Przyszłość i Praca; Ewa Beba, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w województwie Wielkopolskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału i dyskusji przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych, animatorów społecznych i przedstawicieli centralnej administracji publicznej.

Polityka zatrudnienia i rynku pracy a partycypacyjny wymiar polityk publicznych
– XVI seminarium „Decydujmy razem”

20-21 marca 2014 r., Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu (al. Niepodległości 10)

Organizatorzy: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

Program do pobrania poniżej:

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: