O projekcie > Wiadomości > Współdecydowanie...

Współdecydowanie przyszłością samorządów

2014-06-27
Podsumowanie osiągnięć projektu „Decydujmy razem” było głównym celem konferencji „Współdecydowanie. Moda, czy nowoczesna samorządność”, która w dniach 24-25 czerwca 2014 r. odbyła się w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

108 partycypujących samorządów, 300 przeszkolonych gmin i powiatów, 60 dobrych praktyk, dwie przetestowane metody działania, kanon lokalnych konsultacji społecznych, 10 tysięcy mieszkańców w zespołach roboczych i blisko 150 animatorów – to efekty projektu „Decydujmy razem”, który oficjalnie zakończył się.

Prowadzony przez blisko 5 lat projekt to propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jego celem było wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem animacji społecznej oraz upowszechnianie i promocja współdecydowania w środowiskach lokalnych. Dzięki projektowi między innymi powstała baza wiedzy o doświadczeniach jej uczestników, a także innych zdiagnozowanych procesach, które mogą być podstawą i pomocą we wdrażaniu mechanizmów dialogu władzy z mieszkańcami w całym kraju. Wiedza zebrana została na portalu decydujmyrazem.pl oraz m.in. w 50 publikacjach wydanych w łącznym nakładzie ponad 120.000 egzemplarzy.

Decydujmy razem z pewnością nie przyniosło rewolucji ale z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że dało ogromny impuls do ewolucji. Ewolucji w podejściu do zarządzania, do myślenia o decydowaniu i zarzadzaniu wspólnotą lokalną – powiedział otwierając konferencję Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy, organizator konferencji. – I tej ewolucji już się nie da odwrócić, pytanie tylko czy uda się ją wciąż dobrze ukierunkowywać – dodał. 

Z kolei Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju zauważył – Projekt to kolejny dowód na to, że Europejski Fundusz Społeczny przynosi bardzo konkretne efekty, często niedoceniane. Jak dodał, projekt nie przypadkiem był realizowany w priorytecie „Dobre rządzenie” POKL. – Dzisiaj nie możemy mówić o dobrym rządzeniu bez partycypacji – podkreślił. –  Zarządzanie bez włączenia obywateli, bez współdecydowania to błąd – dodał Orłowski. Kluczem jest wspieranie samorządów w dobrym rządzeniu, a możliwością i techniką wsparcia jest partycypacja.

Ramy prawne partycypacji są bardzo szerokie, tak naprawdę prawo na wszystko pozwala, a my nie wykorzystujemy tych możliwości – mówił Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Jego zdaniem bariery zaczną dominować nad rozwojem, jeśli instytucje publiczne nie będą wspólnie działać na rzecz partycypacji. 

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest powstanie Białej Księgi partycypacji - dokumentu, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak w sposób systemowy tworzyć środowisko sprzyjające współdecydowaniu w Polsce. W dokumencie opisane zostały cele, zadania, szczegółowe działania i podstawowe zasoby systemu wsparcia partycypacji. Przedstawiono sposób zarządzania oraz wskazano kroki związane z podjęciem pierwszych działań. 

W dwudniowej konferencji „Współdecydowanie. Moda, czy nowoczesna samorządność?” udział wzięło blisko 400 osób. Pierwszego dnia uczestnicy projektu rozmawiali o ewaluacji swoich działań oraz otrzymali z rąk ministra Orłowskiego specjalne podziękowania. Drugi dzień był otwarty dla wszystkich, dla których partycypacja ma znaczenie. Uczestnicy w trakcie trzech paneli dyskusyjnych wspólnie szukali odpowiedzi na pytania: Czy partycypacja publiczna zadomowiła się w polskich samorządach? Czego dowiedzieliśmy się o niej dzięki projektowi „Decydujmy razem”? Jak widzimy przyszłość partycypacji w naszym kraju? 

Konferencja podsumowała kilkuletnią realizację projektu „Decydujmy razem”. Projekt systemowy realizowany był wspólnie przez partnerstwo siedmiu podmiotów: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Lider Partnerstwa), Fundację Instytut Spraw Publicznych, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundację „Partnerstwo dla Środowiska", Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundację Fundusz Współpracy. 

(wykorzystano fragmenty PAP)

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: