O projekcie > Wiadomości > Samorządowcy...

Samorządowcy odwiedzili Hrubieszów

2013-03-11

25 i 26 lutego br. samorządowcy uczestniczący w Akademii Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP), organizowanej w ramach projektu Decydujmy razem, odwiedzili Hrubieszów. Była to wizyta studyjna połączona z seminarium, zorganizowana w samorządzie biorącym udział w pilotażu Decydujmy razem po to, by uczestnicy warsztatów Akademii spoza projektu, mieli szansę zobaczyć jak zagadnienia partycypacji realizowane są w praktyce. Takie wizyty, zaplanowane w ALPP, zamykają cykl szkolenia,  pokazują dobre praktyki wdrażania rozwiązań, o których była mowa podczas warsztatów. 

Wizytę studyjną rozpoczęło seminarium pod tytułem „Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego” podczas, którego trener prowadzący doradztwo w Gminie Hrubieszów, przedstawił informacje na temat polityki zrównoważonego rozwoju oraz opowiedział o metodzie jaką w projekcie są tworzone dokumenty strategiczne gmin i powiatów. Seminarium było wprowadzeniem do wystąpienia animatorki, która w drugiej części spotkania zrelacjonowała przebieg prac nad dokumentem w Gminie według metody wypracowanej w projekcie Decydujmy razem. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z członkami zespołu partycypacyjnego w Masłomęczu. Przedstawiciele władz i reprezentanci społeczności lokalnej podzielili się swoimi doświadczeniami z udziału w projekcie oraz opowiedzieli o korzyściach dla samorządu i mieszkańców płynących z jego realizacji. Dodatkową atrakcją była wizyta w Chacie Gotów, jednej z kilku lokalnych wiosek tematycznych, stanowiącej przykład działalności promocyjnej i turystycznej Gminy. 

Razem o turystyce 

Urząd Gminy Hrubieszów, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem, wybrał politykę zrównoważonego rozwoju i postawił na rozwój turystyki. Dlatego wypracowanie odpowiedniego dla gminy Programu było celem wspólnych spotkań zespołu partycypacyjnego składającego się z mieszkańców i samorządowców tej gminy. Praca nad programem obejmowała sześć spotkań zespołu oraz konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców. Projekt dokumentu udostępniono mieszkańcom do wglądu m.in. poprzez strony internetowe Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach. Zorganizowano również stoiska konsultacyjne przy sklepach w miejscowościach należących do Gminy. Podczas tych spotkań animatorki partycypacji spotkały się z ok. 400 osobami, wydano ok. 1100 kart bezpośrednio osobom odwiedzającym stoisko. Karty dostępne były również w Urzędzie Gminy, bibliotekach, sklepach, świetlicach wiejskich na terenie gminy. Łącznie wydano 2009 kart. (pobierz szczegółową informację na temat procesu "link")  

Uczestnicy ALPP, biorący udział w wizycie studyjnej, mieli okazję do szczegółowego i bardziej bezpośredniego zapoznania się z procesem wspólnego podejmowania decyzji, które miało miejsce w Hrubieszowie. Wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów związanych z partycypacyjnym wypracowaniem programu pozwoli im przekazać informacje uzyskane w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród swojej społeczności lokalnej. 

Urząd Gminy Hrubieszów realizuje ścieżkę metodyczną FRDL. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w gminie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej Danuta Kloc. W sprawach organizacyjnych  -  koordynator Jan Mołodecki pod numerem telefonu (84) 696-26-81. 

Uczymy partycypacji 

Bezpłatna Akademia Lokalnej Polityki Publicznej została przygotowana z myślą o tych urzędnikach, którzy chcą poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać w codziennej pracy. Partycypacyjny model współpracy zwiększa społeczne zaangażowanie i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości dokumentów programowych gmin i powiatów, co w kolejnych etapach przekłada się na skuteczniejsze i efektywniejsze działania samorządów. Zajęcia Akademii prowadzone są przez specjalistów - praktyków, twórców wielu publikacji na temat partycypacji (kliknij po szczegóły "link"

Akademia - kiedy i gdzie? 

W tym roku zaplanowaliśmy już kolejne edycje Akademii Lokalnej Polityki Publicznej. Tym razem zajęcia planujemy w województwach: śląskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i pomorskim. Najbliższe, w kwietniu br., odbędą się w woj. śląskim. Będą to: 16-17.04.13, warsztat z zakresu integracji społecznej "Nowoczesny samorząd: Budowanie wizerunku samorządu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych" (CZĘSTOCHOWA) | 22-23.04.13, warsztat z zakresu przedsiębiorczości i zatrudnienia "Lokalne programy wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia" (KATOWICE) | 25-26.04.13, warsztat z zakresu zrównoważonego rozwoju "Strategiczne  planowanie zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego (BIELSKO-BIAŁA) 

Dla uczestników tej edycji wizyta studyjna w kolejnym z samorządów, biorących udział  w pilotażowym projekcie "Decydujmy razem", zaplanowana została na maj. Bliższych informacji udziela Moderator Akademii - tel. 22-351-93-19, e-mail: alpp@frdl.org.pl 

Kolejne zajęcia Akademii odbędą się odpowiednio: warmińsko-mazurskie -  maj/czerwiec br., podkarpackie - wrzesień/październik br., pomorskie -  październik/listopad br. 

Serdecznie zapraszamy pracowników gmin i powiatów: wójtów, burmistrzów, starostów, naczelników wydziałów, których zakres kompetencji pokrywa się z 4 ww. wymienionymi obszarami polityk. Zapraszamy również sekretarzy, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przewodniczących rad, radnych oraz innych delegowanych przez urząd pracowników chcących wziąć udział w warsztatach i wizytach studyjnych w ramach Akademii.  

O szczegółowych terminach informować będziemy na bieżąco w portalu www.decydujmyrazem.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: