O projekcie > Wiadomości > Ruchy społeczne bez...

Ruchy społeczne bez uczestnictwa nie istnieją

2011-11-24
Partycypacja to uczestnictwo, a ruchy społeczne bez uczestnictwa nie istnieją - tymi słowami Bohdan Skrzypczak z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przywitał uczestników seminarium pt. „Sztuka gniewu czy siła spokoju: jak ruchy społeczne zmieniają świat?”, które odbyło się 24 listopada br. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podczas seminarium zarówno badacze jak i uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytania rodzące się w kontekście ostatnich wydarzeń w kraju i na świecie: Czy ruch społeczny rodzi się z gniewu czy z entuzjazmu? Jakie działania możemy nazwać ruchem społecznym? Czy Polacy są narodem apatycznym? 


Uczestnicy pierwszej części spotkania, w której udział wzięli między innymi dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski z Zespołu Analizy Ruchów Społecznych jako moderator, dr Łukasz Jurczyszyn, dr Michał Łuczewski, dr Paweł Kuczyński, Jakub Wygnański oraz dr Rafał Pankowski rozmawiali między innymi o tożsamości ruchów społecznych, o tym jaki udział w ich powstawaniu mają bodźce zewnętrzne, zastanawiali się od którego momentu działania zbiorowe nazywamy ruchem społecznym i o tym, do jakiego stopnia ideologiczne podłoże ma wpływ na definiowanie podejmowanych działań jako ruchu społecznego.

W drugim panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był Roman Kurkiewicz uwaga uczestników skoncentrowana była na kwestii genezy i skuteczności ruchów społecznych. Paweł Jordan opowiadał o Ruchu CAL, Edwin Bendyk o Obywatelach Kultury, a Agata Młodawska przybliżyła genezę i przebieg tegorocznych manifestacji, które miały miejsce w Hiszpanii, Maroku i Polsce. Uczestnicy przyglądali się odmiennym stylom działania i środkom po które sięgnęli twórcy przedstawionych ruchów, a jedną z najgoręcej dyskutowanych kwestii stała się próba odpowiedzi na pytanie czy u podłoża ruchów społecznych leży gniew czy entuzjazm oraz który z tych czynników warunkuje ich skuteczność.

Było to już VII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych organizowanego w ramach projektu „Decydujmy razem”. Zachęcamy do odwiedzenia galerii dokumentującej to wydarzenie.

Organizatorzy seminarium dziękują wszystkim uczestnikom za liczne przybycie oraz inspirującą dyskusję.

Organizatorami seminarium byli:
Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych powołane przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Collegium Civitas. Jest to ośrodek naukowo-edukacyjny i ekspercko-analityczny, którego misją jest kreowanie innowacyjnych idei i wypracowywanie rozwiązań dotyczących praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem i realizacją polityk publicznych oraz rozwoju lokalnego.

Zespół Analizy Ruchów Społecznych (ZARS) powstały z inicjatywy pracowników naukowych z różnych uczelni i środowisk. Jest to niezależna platforma dialogu i badań zrzeszająca osoby zajmujące się pracą badawczą w obszarze ruchów społecznych, a także tych, którzy bezpośrednio zaangażowani są w działalność obywatelską. ZARS prowadzi otwarte seminarium poświęcone ruchom społecznym, organizuje konferencje, a także prowadzi działalność badawczą. Jego funkcjonowanie zainaugurował wiosną 2011 r. wykład Prof. A. Touraine’a. 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury. Muzeum realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej, sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych zadań Muzeum należy gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym gmachu. 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: