O projekcie > Wiadomości > Razem o systemie...

Razem o systemie wsparcia partycypacji

2014-02-06

Początek 2014 roku to pierwszy moment wstępnych podsumowań efektów projektu „Decydujmy razem” – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu „Decydujmy razem” z Fundacji Fundusz Współpracy. – Partnerzy projektu, którego celem jest wypracowanie systemu wsparcia partycypacji  publicznej w Polsce, chcą połączyć swoje prace z doświadczeniami innych działań na rzecz wsparcia udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji publicznych na poziomie lokalnym – dodaje.

Ważnym działaniem zmierzającym do systemowego rozwiązania jest opracowanie Białej Księgi - gotowych do zastosowania mechanizmów partycypacyjnych. – Liczymy, że po zakończeniu projektu „Decydujmy razem" wypracowany dorobek będzie służył nie tylko gminom uczestniczącym w projekcie, ale wszystkim, dla których partycypacja, czyli wspólne podejmowanie decyzji przez samorządy i ich mieszkańców, stanie się trwałą praktyką życia publicznego – mówi Bogdan Skrzypczak, Centrum Aktywności Lokalnej CAL.

Podstawą do budowania Białej Księgi są propozycje i warianty rozwiązań dotyczących wdrażania partycypacji w Polsce zawarte w Zielonej Księdze wsparcia partycypacji. Zapisy te wypracowane są na podstawie ustaleń dokonywanych przez partnerstwo projektu na licznych spotkaniach, seminariach i warsztatach. Ważnym punktem wyjścia tych ustaleń były wnioski z przeprowadzonej w projekcie diagnozy funkcjonowania partycypacji publicznej.

O projekcie, dochodzeniu do Białej Księgi i tym co jeszcze przed nami, aby stworzyć  skuteczny system wsparcia partycypacji w Polsce dowiecie się z krótkiego reportażu, który powstał w trakcie Rzeczpospolitej lokalnej:Dobre zaprojektowanie systemu wymaga starannego zmapowania wszelkich istotnych zasobów, które mogą być użyteczne we wspieraniu partycypacji publicznej. – Dorobek projektu „Decydujmy razem” stanowi tylko ich część. W Polsce jest wielu innych aktywnych aktorów, funkcjonują różne inicjatywy, które powinny być brane pod uwagę. Stąd też liczymy na to, że uczestnicy debaty dostarczą w tym zakresie przydatnych informacji – dodaje Daniel Prędkopowicz. Wyniki tej debaty będą pomocne w stworzeniu Białej Księgi ,w której zostaną zawarte rekomendacje wdrożeniowe.

Wszelkie uwagi, pomysły i sugestie odnoszące się do propozycji przedstawionych w Zielonej Księdze wsparcia partycypacji publicznej prosimy kierować na adres: partycypacja@isp.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: