O projekcie > Wiadomości > Razem o...

Razem o przedsiębiorczości

2013-05-15

W Dzierżoniowie zakończyła się realizacja trwającego dwa lata projektu „Decydujmy razem”. Efektem jest Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014, stworzony przy udziale przedstawicieli lokalnego biznesu – Jednym z głównych powodów udziału Dzierżoniowa w projekcie była właśnie możliwość wypracowania sprawnych mechanizmów ułatwiających skuteczną współpracę z lokalnym biznesem – mówi burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun.

Prace zespołu stworzonego przez lokalnych biznesmenów, radnych i pracowników urzędu były wspomagane przez doradcę przydzielonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Rolą doradcy, dr Agaty Bulicz, było wsparcie wiedzą, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu partycypacji i przeprowadzenie licznych spotkań roboczych.

9 maja w takcie spotkania zamykającego projekt burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun podziękował jego uczestnikom za pracę i pomoc. Uczestniczyła w nim także pani Magdalena Biejat z Fundacji Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która badała pracę zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programu.

Członkowie zespołu otrzymali także zaświadczenia udziału w szkoleniu uspołecznionego monitoringu. Zespół będzie teraz pracował nad wdrażaniem działań zapisanych w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dzierżoniów, przystępując do projektu „Decydujmy razem”, wybrało politykę przedsiębiorczości, w ramach której opracowany został Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2020. Dzierżoniów wybrał „przedsiębiorczość”, ponieważ jest ona głównym priorytetem w rozwoju miasta. Aby zachęcić mieszkańców do udziału w projekcie przeprowadzono szereg działań rekrutacyjnych - umieszczono informacje o projekcie w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Rozwieszono także plakaty na terenie miasta oraz wysłano kilkadziesiąt zaproszeń do przedsiębiorców, radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz wielu innych instytucji wspierających przedsiębiorczość. W wyniku tych działań wyłoniono Zespół Partycypacyjny, którego celem było wypracowanie Programu.

Praca nad dokumentem trwała 9 miesięcy - od kwietnia do listopada 2011 roku.
Zespół składał się z 24 osób. W pracach nad dokumentem aktywnie pracowało 15 członków zespołu zaproszono również szkoły średnie oraz gimnazjalne z terenu Dzierżoniowa. Uczniowie wzięli udział w konkursie na logo dla Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Wpłynęło 51 prac z 3 dzierżoniowskich szkół. W ramach prac zespołu miało miejsce 11 spotkań - 5 głównych spotkań całego zespołu (oficjalne spotkania), 2 spotkania robocze całego zespołu, 4 spotkania robocze zespołów roboczych (zespół został podzielony na 4 mniejsze grupy robocze, które opracowywały wybrany przez siebie cel).
  
Zostały opracowane i przeprowadzone dwie ankiety:
Ankieta oceniająca klimat dla przedsiębiorczości w Dzierżoniowie
Ankieta skierowana do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Przeprowadzone zostały konsultacje celów i zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa podczas:
- Dzierżoniowskich Prezentacji 2011 - zebrano 203 ankiety konsultacyjne;
- Warsztatów konsultacyjnych z przedsiębiorcami (uczestniczyło 40 przedsiębiorców).

Po zakończeniu Pilotażu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia m.in. Dzierżoniowa opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Urząd Miasta Dzierżoniów realizował ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Dobrą praktyką partycypacji miasto dzieli się z innymi. Szczegółowe informacje o pracach nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie można przeczytać w Bazie Dobrych Praktyk Partycypacji realizowanej w ramach "Decydujmy razem", również w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP znajdziemy opis i prezentację przygotowaną przez Urząd.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: