O projekcie > Wiadomości > Partycypacja od kuchni

Partycypacja od kuchni

2013-11-19

Już 9 grudnia 2013 roku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbędzie się ostatnie z cyklu seminariów organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych poświęcone praktycznym aspektom włączania mieszkańców w procesy podejmowania decyzji publicznych na szczeblu lokalnym.

W pierwszej części spotkania zaprezentujemy czynniki warunkujące poziom obywatelskiego współdecydowania o sprawach publicznych w odniesieniu do: uczestnictwa mieszkańców w procesie uchwałodawczym, komunikacji społecznej, aktywności obywateli oraz znaczenia organizacji pozarządowych. Każdy z tych wymiarów zostanie zilustrowany przykładem pochodzącym z badań jakościowych. Badania zostały przeprowadzone wśród tych gmin, które uzyskały najwyższe i najniższe rezultaty w pilotażu narzędzia do pomiaru partycypacji publicznej obejmującym blisko 200 jednostek samorządowych.

Druga część poświęcona będzie zastosowanym w projekcie Decydujmy razem metodom podnoszenia poziomu partycypacji publicznej na poziomie lokalnym. Zostaną w niej przedstawione wnioski z trzech tur badań terenowych, które miały miejsce w latach 2011-2013 oraz z ewaluacji metody wdrożeniowej w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wychodząc od doświadczeń projektowych, twórcy metod ze Stowarzyszenia CAL i FRDL, przedstawią plany dotyczące ich doskonalenia oraz dalszego upowszechniania wśród samorządów.

Podczas seminarium będzie miała również miejsce premiera Licznika partycypacji – elektronicznego narzędzia do samodzielnego pomiaru partycypacji publicznej w gminie oraz dwóch publikacji przygotowanych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem”:

- drugiego tomu publikacji podsumowującej diagnozę stanu partycypacji publicznej w Polsce pt. Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, oraz

- publikacji podsumowującej cykliczne badania jakościowe nad zastosowanymi w projekcie metodami podnoszenia poziomu partycypacji na poziomie lokalnym pt. Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji.

Serdecznie zapraszamy!

Partycypacja publiczna od kuchni
– XIV seminarium „Decydujmy razem”

9 grudnia 2013 r., Pałac Kultury i Nauki (Plac Defilad 1), Collegium Civitas piętro XII, Aula A

POBIERZ PROGRAM | REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: