O projekcie > Wiadomości > Nic o nas bez nas

Nic o nas bez nas

2012-10-11
Innej drogi nie ma. Tylko poprzez współudział, partycypację społeczną, wzajemne informowanie się i szukanie tych najlepszych rozwiązań – tak o prowadzonym od 2010 roku projekcie Estetyzacji i ożywienia gospodarczego Starego Miasta w Olsztynie mówi w filmie „Nic o nas bez nas”  Piotr Grzymowicz, prezydent miasta.

Film przedstawia zmiany, jakie zachodzą dzięki współpracy samorządu z mieszkańcami. Olsztyn to jeden z wielu przykładów udziału obywateli w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych, które są zbierane w ramach projektu „Decydujmy razem” na stronie www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl.

Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, ma znaczący potencjał inwestycyjny i turystyczny. Jednocześnie dynamiczny rozwój miasta oraz boom inwestycyjny przyspieszyły narastanie niespójności wizualnej miasta. Władze miasta postrzegały tę sytuację jako zagrożenie - brak dbałości o estetykę mógł trwale zmniejszyć atrakcyjność Olsztyna tak dla inwestorów, jak i turystów,  oraz negatywnie wpływać na satysfakcję mieszkańców. Z drugiej strony spójny i estetyczny wizerunek oraz atrakcyjna przestrzeń miejska mogłyby być czynnikiem wspomagającym napływ inwestorów i turystów, a przez to przyczyniającym się do  ożywienia gospodarczego miasta.

Sytuacja zmieniła się jesienią 2010 r., kiedy do Prezydenta Olsztyna zgłosiła się Marcelina Chodyniecka-Kuberska, aktywna i znana w środowisku społeczniczka, absolwentka ASP i projektantka. Przedstawiła własną, spójną koncepcję wizerunku miasta. Prezydent zaakceptował koncepcję i utworzył stanowisko asystentki ds. estetyzacji miasta, obsadzając na nim autorkę ramowego programu estetyzacji. Prace ruszyły...

Projekt estetyzacji i ożywienia gospodarczego Starego Miasta nie został jeszcze zakończony - jego zamknięcie planowane jest na czwarty kwartał 2012 r. Już teraz jednak można zaobserwować wiele pozytywnych zmian – Wzbudzenie w mieszkańcach zainteresowania ich otoczeniem jest największą wartością, którą udało nam się przez te lata wypracować – mówi Aneta Szpaderska z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna.

Zrealizowany w ramach projektu Decydujmy razem film „Nic o nas bez nas” to nie tylko świetny reportaż o zmianach zachodzących w Olsztynie. To również inspiracja dla samorządowców i społeczności lokalnych innych gmin i powiatów w pokonywaniu barier we wspólnym decydowaniu i planowaniu przyszłości.

Pełny opis procesu oraz rezultaty działań przedstawionych w filmie znajduje się w naszej Bazie dobrych praktyk: - Estetyzacja i ożywienie gospodarcze Starego Miasta w Olsztynie. Zapraszamy do korzystania i inspirowania się!Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: