O projekcie > Wiadomości > Najnowszy numer...

Najnowszy numer zeszytów Animacja Życia Publicznego

2011-09-12
Próba zdefiniowania dziennikarstwa obywatelskiego, rozważania po wyborach samorządowych, pytania o rolę think tanków w systemie społecznym oraz refleksje nad ideą zrównoważonego rozwoju – to tylko nieliczne z tematów podjętych przez autorów najnowszego zeszytu Animacja Życia Publicznego.

Czwarty już numer zeszytów wydawanych przez Centrum Badań Społeczności Lokalnych i Polityk Publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem” jest efektem seminarium, które odbyło się w kwietniu w Jeleniej Górze. Zeszyt sprofilowany jest zgodnie z problematyką seminarium – merytorycznie dominuje w nim tematyka zrównoważonego rozwoju w kontekście lokalnych polityk publicznych, a terytorialnie region karkonoski i jeleniogórski.

Wśród autorów tekstów zawartych w publikacji znaleźli się profesor Tadeusz Borys z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z tekstem pt. „Partnerstwo dla regiony karkonoskiego jako lokalny przykład budowy społeczeństwa obywatelskiego”, Piotr Zbieranek, socjolog, pracownik Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową analizujący rolę, jaką think tanki odgrywają w systemie społecznym i Monika Agnieszka Skwierczyńska, dziennikarka Polskiego Radia Białystok pisząca o dziennikarstwie obywatelskim. Marian Kachniarz, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Katarzyna Iwińska, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas w swoich tekstach analizują zagadnienie zrównoważonego rozwoju, Marta Sałkowska, asystentka w Katedrze Socjologii Collegium Civitas pisze natomiast o pożytkach z doświadczenia reporterów dla badaczy społecznych. O wyborach z perspektywy samorządowej pisze Andrzej Potoczek naczelnik wydziału w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, a Tomasz Grześkowiak opisuje społeczeństwo obywatelskie Borówca. Andrzej Zybała, doktor nauk społecznych z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest autorem tekstu „Programowanie strategiczne. Nowe podejście.”, natomiast  Jacek Jakubiec z Fundacji Kultury Ekologicznej z Jeleniej Góry oraz Krzysztof Korzeń, dyrektor Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej odnieśli się do tematyki seminarium w tekstach opartych na doświadczeniach środowiska jeleniogórskiego.  
 
Czwarty numer Animacji Życia Publicznego podejmuje wątek, który będzie kontynuowany podczas kolejnych seminariów i tym samym w kolejnych wydaniach zeszytów poseminaryjnych, czyli udziału różnych grup zawodowych, społecznych i intelektualnych w animacji działań społecznych i partycypacji obywatelskiej. Chodzi przede wszystkim o znaczenie grup opiniotwórczych: dziennikarzy (wywołujący sporo dyskusji problem dziennikarstwa obywatelskiego), badaczy (środowiska akademickie i naukowe) oraz coraz większą rolę ekspertów i instytucji typu think tank w kreowaniu ważnych decyzji o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym.
Najbliższe seminarium w ramach otwartego cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnym polityk publicznych” odbędzie się  28 – 29 września w Gdańsku.  

Najnowszy numer Animacji Życia Publicznego jest dostępny do pobrania pod adresem: http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/animacja_zycia_publicznego__analizy_i_rekomendacje.html .

Wszystkie pozostałe publikacje wydawane w ramach projektu "Decydujmy razem" są również dostępne na stronie www.decydujmyrazem.pl w zakładce publikacje.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: