Uczestnicy > Wydarzenia > Młodzieżowa Rada w...

Młodzieżowa Rada w Kietrzu

Młodzieżowa Rada Miejska w Kietrzu powstała z inicjatywy samorządowców i członków Zespołu Partycypacyjnego pracujących wspólnie w ramach  realizacji projektu „Decydujmy razem”. Nastoletnia rada jest organem opiniodawczym i wspomagającym Radę Miejską w Kietrzu w zakresie spraw, które dotyczą młodzieży.

Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej było jednym z elementów projektu. Cieszymy się, że ta decyzja zapadła a młodzi mieszkańcy gminy będą brali udział w tworzeniu jej wizerunku – mówi burmistrz Józef Matela.

Wybory do Rady zostały przeprowadzone już w czerwcu 2013 roku. W jej skład wchodzi 15 uczniów Zespołu Szkół w Kietrzu w wieku od 13 do 18 lat, których przedstawiono radnym na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kietrzu 27 czerwca 2013 r.  30 października 2013 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji. Młodzieżowi radni złożyli ślubowanie i wybrali Prezydium. Młodzi radni są pełni zapału i chętni na współpracę z Radą  Miejską.  

Animatorka partycypacji publicznej Aneta Siorak zaplanowała szereg działań mających na celu przyswojenie  młodym radnym wiedzy z zakresu partycypacji oraz narzędzi służących zwiększeniu zaangażowania mieszkańców miasta i uczniów Zespołu Szkół w Kietrzu  w sprawy publiczne.

Projekt "Decydujmy razem" jest realizowany w Kietrzu już od trzech lat. W ramach realizacji projektu opracowany został m.in. Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Kietrz na lata 2012-2013. W tym celu powołany został Zespół Partycypacyjny składający się z grupy liderów społecznych, pochodzących z różnych środowisk oraz ugrupowań m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy, radnych i pracowników Urzędu, czyli osób, które pragną uczestniczyć w sposób bezpośredni w życiu gminy i mieć wpływ na jej sprawy.

– Im bardziej aktywni i zintegrowani mieszkańcy, tym większą mają siłę do realizacji swoich zamierzeń. Poprzez Program Aktywności Lokalnej chcemy, aby jak największa liczba mieszkańców miała wpływ na rozwój swojego Sołectwa, a w efekcie - Gminy. Decydowanie poprzez działanie - tak w skrócie można opisać Program, który ma na celu m.in. określenie potrzeb i możliwości, wyłonienie lokalnych liderów oraz zaktywizowanie lokalnych społeczności mieszkańców Gminy Kietrz – mówi Aneta Siorak.zobacz też:
Partycypacja publiczna dzieci
Radni a partycypacja publiczna
"Decydujmy razem" w Kietrzu

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: