O projekcie > Wiadomości > Media władzy czy...

Media władzy czy obywateli?

2013-07-24

W dzisiejszych czasach, w komunikacji między władzą lokalną a obywatelami, aktywny udział mają media, zarówno tradycyjne: prasa, radio, telewizja, jak i, w coraz szerszym zakresie, elektroniczne. W kontekście partycypacji, czyli uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych, pojawiają się zatem pytania: Jaką rolę pełnią w tym procesie media obywatelskie? Czy niezależność mediów jest w ogóle możliwa? Czy Internet zdemokratyzował media? W jakim stopniu lokalne media mogą pomóc w aktywizacji obywatelskiej i animacji życia publicznego w społeczności lokalnej?

W najnowszym zeszycie Animacji Życia Publicznego, wydawanym w ramach projektu "Decydujmy razem", znajduje się wiele tekstów związanych z tą tematyką.

Inspiracją do powstania numeru było, oprócz nasuwających się pytań, ubiegłoroczne seminarium na UMCS w Lublinie, podczas którego dyskutowano nad stanem trójstronnej relacji władza – media – obywatel.

Do aktywnego udziału w wydarzeniu, zorganizowanym w ramach projektu, zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim lokalnych mediów.

Najnowszy numer "Animacji..." jest pokłosiem spotkania, gdzie dominowała tematyka partycypacyjnych relacji między władzą a obywatelami z punktu widzenia mediów lokalnych. W najnowszym zeszycie, o mediach obywatelskich pisze m.in. Michał Wójcik, w tekście "Internet zdemokratyzował media". W tekście "Czy niezależność mediów jest możliwa?" - Lidia Pokrzycka przedstawia do porównania realia Polski i Islandii. Mariusz Hermann, w opracowaniu "Rynek mediów lokalnych opanowały serwisy internetowe", przedstawia wyniki badań i sondaży w oparciu o dane czołowych wydawców Internetowych w Polsce.

Więcej w numerze: refleksje na temat zamkniętych osiedli, rozwój lokalny i regionalny w perspektywie 2020+, warunki dobrej partycypacji.

Zapraszamy do lektury!

Publikacja Animacja Życia Publicznego nr. 2 (9)/2013 dostępna jest w wersji elektronicznej. Ponadto, kontaktując się z Fundacją "Fundusz Współpracy" (kontakt@decydujmyrazem.pl) można otrzymać bezpłatną wersję papierową.

Pobierz | lub skontaktuj się z nami.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: