O projekcie > Wiadomości > Krajowa Strategia...

Krajowa Strategia Integracji Osób Bezdomnych - dobra praktyka z Portugalii

2013-02-22

Portugalia przyciąga turystów z całego świata. Położenie geograficzne i historia sprawiają, że szukają tam lepszych perspektyw życiowych mieszkańcy ubogich krajów afrykańskich, a także Brazylii i tzw. NMS (new member states), czyli nowych krajów członkowskich UE, m.in. Rumunii, Bułgarii i Polski.

Nie wszystkim osobom przebywającym w Portugalii udaje się zrealizować współczesny model spełnionego człowieka, który ma rodzinę, pracę i stabilną sytuację mieszkaniową. Część z nich trafia na ulice lub znajduje się w sytuacji, która szybko może do tego doprowadzić. Rozwiązaniem problemu bezdomności mogła być rzetelnie przygotowana Krajowa Strategia Integracji Osób Bezdomnych – dokument wyznaczający kierunki i cele krajowej polityki wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.

W Bazie Dobrych Praktyk partycypacji, prowadzonej w ramach "Decydujmy razem" gromadzone są ciekawe przykłady partycypacyjnego tworzenia strategii, planów, programów jako narzędzi wdrażania lokalnych polityk publicznych. Jednym z przykładów jest szeroko opisany proces powstawania Portugalskiej Strategii Integracji Osób Bezdomnych. Przypadek ten może być pomocny dla organizacji pracujących na rzecz ludzi bezdomnych w różnych europejskich krajach o odmiennych tradycjach i systemach pomocy społecznej. Także i w naszym.

Proces projektowania portugalskiej strategii nie miał żadnych bezpośrednio jemu przypisanych źródeł finansowania. Każdy z pracowników instytucji uczestniczących w procesie wykonywał swoje zadania w ramach obowiązków służbowych. Byli do tego oficjalnie oddelegowani przez swoich przełożonych, którzy na początku procesu publicznie zadeklarowali udział swoich instytucji w przedsięwzięciu.

Wdrażanie strategii teoretycznie nie wymagało dodatkowego finansowania, ponieważ w zasadzie jej zapisy polegały w znacznej mierze na koordynowaniu działań dotychczas prowadzonych i finansowanych. Sygnatariusze wdrażają postanowienia dokumentu w ramach własnych zadań.

Do wdrażania strategii zobowiązały się publicznie wszystkie instytucje, których praca ma znaczenie dla jej realizacji. W kraju działa aktywna sieć specjalistów mogących na bieżąco wymieniać przydatne informacje i szybko reagować na pojawiające się problemy.

Wszyscy interesariusze kierują się spójną definicją bezdomności, większość akceptuje wzajemnie postanowienia dotyczące indywidualnych klientów. Lokalnie zawiązało się trzynaście międzyinstytucjonalnych, miejskich partnerstw, których celem jest realizacja postanowień strategii. To dowód intensyfikacji działań dotyczących bezdomności na kluczowym lokalnym poziomie.

Osobom projektującym pracę nad strategią zależało na tym, by międzyinstytucjonalna grupa reprezentowała szerokie gremium interesariuszy, a jednocześnie, by liczba osób zaangażowanych w jej pracę pozwalała efektywnie pracować. Pogodzenie tych dwóch postulatów okazało się szczególnym wyzwaniem w przypadku organizacji pozarządowych − jest ich dużo i są różnej wielkości. Wiele z nich skupionych było w federacjach, ponieważ jednak przynależność do sieci miała często luźny charakter, utrudniało to komunikację i stanowiło wyzwanie z punktu widzenia poczucia identyfikacji ze strategią.

Szczegółowy opis procesu powstawiana tej strategii znajduje się w Bazie Dobrych Praktyk Partycypacji - Portugalia, Krajowa Strategia Integracji Osób Bezdomnych.

W tym kontekście przedstawiamy również przewodnik po partycypacji opracowany z myślą o organizacjach świadczących usługi dla osób bezdomnych, a także ludziach, którzy z ich usług korzystają: Przewodnik partycypacji. Jak dzielić się władzą. Autorzy publikacji odpowiadają na pytanie czym jest partycypacja i jak można wprowadzić ją w życie.

Przewodnik pozwala znaleźć odpowiedzi na cztery podstawowe, najważniejsze pytania: Czym jest partycypacja? Po co ją wprowadzać? Jak do niej podejść? Jak ją urzeczywistnić?

Autorzy przewodnika pochodzą z różnych europejskich krajów. Swoje doświadczenia połączyli pracując w grupie roboczej FEANTSA - Europejskiej Federacji Narodowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi.Jest siecią skupiającą blisko 100 organiazacji z 30 krajów.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: