O projekcie > Wiadomości > Kanon Konsultacji...

Kanon Konsultacji Lokalnych

2014-03-18

Wypracowany w ramach projektu „Decydujmy razem” Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych został uznany przez Komisję Dialogu i Partnerstwa Związku Miast Polskich za istotny dokument dla procesów wdrażania narzędzi partycypacji i dialogu obywatelskiego w systemy zarządzania wspólnotami lokalnymi. Kanon konsultacji ma pomóc w poprawieniu jakości współpracy obywateli z władzami lokalnymi. Komisja tym samym zarekomendowała upowszechnianie dokumentu jako ułatwienia w prowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne to część procesu budowania wspólnoty lokalnej – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu „Decydujmy razem” z Fundacji Fundusz Współpracy. – Ważne jest wypracowanie reguł dialogu między mieszkańcami a władzami. Kanon jest właśnie taką próbą określenia standardów, kluczowych zasad konsultacji, procedur i reguł. Jest konkretem, do którego można się odnieść, który można przyjąć i którym da się pochwalić mieszkańcom.  

Pozytywne opinie na temat Kanonu to kolejny krok do jego popularyzacji ale przede wszystkim do ulepszania procesów już funkcjonujących w samorządach. Komisja zarekomendowała także kontynuowanie przez Związek Miast Polskich działań związanych z realizacją projektów wzmacniających i upowszechniających narzędzia i dobre praktyki w zakresie partycypacji i  dialogu obywatelskiego z wykorzystaniem Kanonu.

Celem Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych jest określenie podstawowych zasad i reguł, do jakich powinni stosować się organizatorzy lokalnych konsultacji społecznych, oraz upowszechnianie idei włączania obywateli w procesy decyzyjne. Prace nad stworzeniem Kanonu zostały zapoczątkowane pod koniec 2012 roku z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP. W 2013 roku powstała ok. 20 osobowa Grupa robocza ds. Kanonu Konsultacji Lokalnych, składająca się z przedstawicieli samorządowców, organizacji pozarządowych, urzędników, związków samorządowych i ekspertów, która wypracowała ostateczny kształt dokumentu. Opiekunem merytorycznym i organizatorem spotkań był partner projektu, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).

W trakcie spotkań grupy roboczej zgromadziliśmy praktyków i teoretyków konsultacji z różnych środowisk aby uzyskać jak najszerszy ogląd opinii na temat celów, formy czy umocowania prawnego lokalnych konsultacji społecznych. Już próba uzyskania spójnej i krótkiej definicji konsultacji społecznych w tak różnorodnym gronie była wyzwaniem – mówi Oktawiusz Chrzanowski z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. – Mamy tak wiele wyobrażeń i opinii o konsultacjach, że zwięzła i praktyczna standaryzacja ich podstawowych zasad i uregulowań (regulamin i procedury urzędowe) w postaci Kanonu będzie dobrym punktem odniesienia dla samorządów i mieszkańców. Na podstawie Kanonu będzie można ocenić dotychczasowe działania konsultacyjne i zaproponować zmiany w praktyce konsultacji na przyszłość.

Zobacz też:
O powodach powstania Kanonu (artykuł, który powstał po Forum Debaty Publicznej „Dialog na rzecz lokalnego rozwoju” w Kancelarii Prezydenta RP)
Relacja z Forum Debaty Publicznej (17 kwietnia 2013 r.)

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: