O projekcie > Wiadomości > Jak Warszawa zamierza...

Jak Warszawa zamierza rozwiązywać problemy społeczne

2013-03-07

Licząca 115 stron Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020 jest dokumentem ujmującym kwestie społeczne bardzo ogólnikowo. – Wyznacza ona kierunki rozwoju, rodzaj myślenia o polityce zdrowotnej, senioralnej, przeciwdziałaniu bezrobociu czy uzależnieniom. Tymczasem diabeł zwykle tkwi w szczegółach i konkretnych rozwiązaniach – mówi Anna Gierałtowska.

„Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” jest dokumentem programowym stanowiącym obecnie fundament realizacji polityki społecznej Miasta. Jej opracowanie trwało aż dwa lata. Punktem wyjścia do opracowania dokumentu było podsumowanie wniosków z materiałów i opracowań zebranych przez zespół koordynacyjny Społecznej Strategii Warszawy.

W ramach tych prac przygotowano ponad 70 opracowań, które następnie dyskutowane były przez grupy robocze, a zidentyfikowane w tym dokumencie problemy i wyzwania dla Warszawy nie odnosiły się tylko do chwili obecnej, ale wynikały z analizy zjawisk narastających w stolicy na przestrzeni wielu lat, m.in. w czasach PRL czy w okresie transformacji.

Co bardzo ważne: przygotowanie Strategii było procesem otwartym, angażującym szerokie grono ekspertów, przedstawicieli świata nauki, instytucji. – W sumie współpracowało prawie 200 osób – mówi Grażyna Cieślak z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. – Każdy mógł więc wziąć udział w spotkaniach, seminariach oraz Forach Polityki Społecznej, podczas których omawiane były istotne zagadnienia. Dzięki temu powstał dokument stanowiący kompleksowe podejście do zagadnienia polityki społecznej miasta – dokument zbierający wiedzę i doświadczenia wielu środowisk. A organizacje pozarządowe były aktywnym partnerem w jej tworzeniu – dodaje. Potwierdza to Anna Gierałtowska z Powiślańskiej Fundacji Społecznej, aktywna uczestniczka prac nad Strategią – NGO-sy były zapraszane do konsultowania strategii na różnych etapach jej powstawania.

Ogólnikowość wielu idei zawartych w dokumencie strategicznym jednak nie pomoże w znalezieniu rozwiązań tych problemów. Nie jest bowiem jasno i precyzyjnie ujęte kto, co, kiedy i jak ma robić. Jest napisane, co warto realizować i w jakim kierunku iść. – Ale to także celowy zapis – tłumaczy Cieślak. – Przecież partycypacja i partnerstwo wynika z dobrej woli, nie z podpisanych umów. Musimy jednak coś z tym problemem zrobić, znaleźć wspólne rozwiązania – dla naszego wspólnego dobra. A także dlatego, że od 2020 roku, kiedy nie będzie już dofinansowania z Unii Europejskiej, pozostaną nam sieci współpracy, działania partnerskie instytucji i organizacji – dodaje.

czytaj więcej: www.ngo.pl

zobacz też: proces tworzenia strategii społecznej w Warszawie w Bazie dobrych praktyk partycypacji

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: