O projekcie > Wiadomości > Jak ruchy społeczne...

Jak ruchy społeczne zmieniają świat? Zapraszamy na seminarium

2011-11-09
Co konstytuuje ruch społeczny? Czy jest to zbiorowe działanie na rzecz wspólnego celu politycznego? Czy może, tym co czyni ruch, jest nie tyle cel, co fakt samego zbiorowego działania? Czy ruchem jest po prostu każda zawiązująca się wspólnota? Jak długo musi taka wspólnota trwać, aby stać się ruchem?

Tematem zbliżającego się seminarium Sztuka gniewu czy siła spokoju: jak ruchy społeczne zmieniają świat?, które odbędzie się 24 listopada 2011 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest tożsamość ruchów społecznych.

W VII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych organizowanym w ramach projektu „Decydujmy razem” wezmą udział między innymi: dr Bohdan Skrzypczak, Centrum Badań Społeczności Polityk Lokalnych, dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Zespół Analiz Ruchów Społecznych, dr Łukasz Jurczyszyn, dr Michał Łuczewski, dr Paweł Kuczyński, Jakub Wygnański, dr Rafał Pankowski, Paweł Jordan, Agata Młodawska oraz Roman Kurkiewicz.

W ramach seminarium organizatorzy zaplanowali dwa panele dyskusyjne: Uczestnicy pierwszego spotkania będą rozmawiać o tożsamości ruchów społecznych: o tym, jak w ogóle poddać teoretycznej konceptualizacji zjawisko ruchu społecznego, ale również – w języku A. Touraine’a – o tym, jak w trakcie formowania się tej szczególnej formy zrzeszenia, jej obraz i samo-definicja krystalizują się w oczach jej uczestników. Ruchy społeczne najczęściej poszukują swojego imienia w zbiorowym wysiłku dyskursu, który zwykle, choć nie zawsze, przyjmuje postać ideologii.

W drugim panelu dyskusyjnym uwaga skoncentrowana będzie na kwestii skuteczności. Można przyjąć proste założenie, że uczestnicy ruchów świadomi swoich celów i samych siebie, będą poszukiwać dróg do najefektywniejszego działania. Mogą wówczas zwrócić się ku sprawdzonym rozwiązaniom i wzorom, niejako czerpiąc z doświadczenia historycznego. Mogą także zaryzykować zupełnie nowe i nieznane środki działania, czego przykładem są dzisiaj polityczne próby wykorzystywania tzw. „nowych mediów”. Ruchy społeczne, zwłaszcza określane mianem „nowych”, mogą w końcu sięgać po swoisty mix zarówno tych sprawdzonych co eksperymentalnych metod działania.

Dyskusja na temat tożsamości i skuteczności ruchów społecznych prowadzi do zasadniczej kontrowersji i pytania: Czy ruch, który zwraca się ku skutecznym formom działania konserwuje, rozwija, czy też zatraca swoją tożsamość, a wraz z nią inspirującą i odświeżającą życie demokratyczne witalność? Czy procesy racjonalizacji i samo-organizacji, które ułatwiają ruchom społecznym działalność nie są zarazem początkiem ich końca? Oto zasadnicze kwestie dla badaczy ruchów społecznych.

Organizatorami seminarium są: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych powołane przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Collegium Civitas. Jest to ośrodek naukowo-edukacyjny i ekspercko-analityczny, którego misją jest kreowanie innowacyjnych idei i wypracowywanie rozwiązań dotyczących praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem i realizacją polityk publicznych oraz rozwoju lokalnego.

Zespół Analiz Ruchów Społecznych (ZARS) powstał z inicjatywy pracowników naukowych z różnych uczelni i środowisk. Jest to niezależna platforma dialogu i badań zrzeszająca osoby zajmujące się pracą badawczą w obszarze ruchów społecznych, a także tych, którzy bezpośrednio zaangażowani są w działalność obywatelską. ZARS prowadzi otwarte seminarium poświęcone ruchom społecznym, organizuje konferencje, a także prowadzi działalność badawczą. Jego funkcjonowanie zainaugurował wiosną 2011 r. wykład Prof. A. Touraine’a.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury. Muzeum realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej, sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych zadań Muzeum należy gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym gmachu.

Seminarium Sztuka gniewu czy siła spokoju: jak ruchy społeczne zmieniają świat? rozpocznie się 24 listopada br. o godzinie 11:00 (od 10:00 rejestracja uczestników) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 3 na I piętrze. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy do zapoznania się z załączonym PROGRAMEM.

Poprzednie, szóste seminarium CBSiPL zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, nosiło tytuł Animacja Pro Bono Publico. Wydarzenie poświęcono problematyce lokalnych programów animacyjnych realizowanych w województwie pomorskim oraz refleksji wokół problemu obywatelskości w przestrzeni miejskiej. Zachęcamy do obejrzenia naszej relacji:

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: