O projekcie > Wiadomości > Integracja społeczna...

Integracja społeczna lokalnie

2013-06-03

Partycypacyjny wymiar tworzenia i realizowania lokalnej polityki publicznej w obszarze działań integracyjnych i korzyści wynikające z inwestycji w mechanizmy partycypacyjne to zagadnienia, którym poświęcimy kolejne seminarium organizowane w ramach "Decydujmy razem".

20 i 21 czerwca 2013 r. w Toruniu, będziemy ujawniać i poszukiwać odpowiedzi na, czasem wykluczające się, pytania: Czy możliwe jest osiągnięcie pożądanej podmiotowości klientów lokalnych bez ich podmiotowego traktowania? I czy realna jest wówczas zmiana życiowa w sferze życia społecznego w tym aktywności obywatelskiej i zawodowej? Czy położenie akcentu na podmiotowość uczestników działań w obszarze integracji społecznej oznacza to samo co partycypacja  publiczna? Czy z uwagi na rozmaite deficyty osób i grup możliwy jest ich podmiotowy/partycypacyjny udział czyli współdecydowanie w sprawach ich dotyczących?

Dyskusje prowadzone w kolejnych panelach powinny doprowadzić do sformułowania dyspozycji, które służyć będą przezwyciężaniu słabości w aktualnie wdrażanej polityce integracyjnej. Poruszymy kwestie: wyznaczania celów, planowania oraz osiągania korzyści poprzez pracę z jednostkami i grupami, zwiększania aktywizmu instytucjonalnego oraz świadomego programowania i planowania lokalnej polityki publicznej (dokumenty strategiczne).

Czerwcowe seminarium rozpocznie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu M. Kopernika, dyskusją o partycypacyjnych dylematach i strategiach konstruowania programów integracji społecznej. O podmiotowości uczestników programów integracyjnych i klientów lokalnych oraz o tym, czy świadoma zmiana społeczna to mrzonka, dyskutować będziemy podczas panelu drugiego. Panel trzeci to próba zidentyfikowania instytucjonalnych blokad dla partycypacyjnego mechanizmu w realizacji polityki integracji społecznej. Drugiego dnia będziemy o sztuce społecznie zaangażowanej i o tym, do czego służy festyn.

Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych, animatorów, przedstawicieli centralnej administracji publicznej i wszystkich tych, dla których partycypacja publiczna ma znaczenie.

Wymiary integracji społecznej w lokalnej polityce publicznej. XII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu "Decydujmy razem".

Toruń, Instytut Socjologii, Uniwersytet M. Kopernika 20 – 21 czerwca 2013 r.

Pobierz program | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: