O projekcie > Wiadomości > Forum Partycypacji...

Forum Partycypacji Publicznej Subregionu Naszyjnik Północy

2013-01-14
W Barkowie odbyło się III Subregionalne Forum Partycypacji Publicznej Subregionu Naszyjnik Północy w ramach projektu "Decydujmy razem".

Subregion "Naszyjnik Północy", to 10 gmin województwa pomorskiego, z których 5 gmin oraz jeden powiat realizują projekt "Decydujmy razem". Animatorem Subregionu ("opiekunem" subregionu w projekcie) jest Marek Romaniec - Prezes Fundacji "Naszyjnik Północy".

Rozpoczynając forum Marek Romaniec zaprezentował założenia projektu, którego celem jest wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem animacji społecznej, opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji, stworzenie mechanizmu jej oceny i monitoringu oraz upowszechnianie i promocja modeli partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja działań w Subregionie Naszyjnik Północy. Działania Gminy Okonek w zakresie partycypacji publicznej omówił burmistrz Okonka Mieczysław Rapta.

Od lipca 2011 roku zespół samorządowców i społeczności lokalnej Gminy Okonek pracował wspólnie nad długofalową polityką zrównoważonego rozwoju.

Powołany w tym celu Zespół zadaniowy ds. partycypacji wraz z uczestnikami grupy roboczej, reprezentującej społeczność lokalną opracował "Strategię rozwoju gminy Okonek na lata 2012-2020". Cały proces tworzenia dokumentu strategicznego został ukazany w specjalnie przygotowanej na tę okazję prezentacji multimedialnej.

W dalszej części spotkania omówiono program Szkoły dla Ekorozwoju w Polsce, jako działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym. Gimnazjum w Okonku oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie przedstawiły prezentacje ukazujące dobre praktyki partnerów z obszaru Subregionu Naszyjnik Północy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podsumowaniem spotkania była uroczystość wręczenia certyfikatów: Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz Zielonej Flagi wyróżnionym szkołom i przedszkolom.

info. Weronika Choroszewska-Kłos, Wydział Sportu, Turystyki i Promocji UM w Okonku, dzienniknowy.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: